Finanse

Leasing – jego wady i zalety

Finansowanie na mocy leasingu jest najbardziej popularnym rozwiązaniem, warto więc przyjrzeć się bliżej wszystkim zaletom i wadom tego rozwiązania. Każdy musi jednak pamiętać, żeby na bieżąco aktualizować swoją wiedzę, gdyż system podatkowy w Polsce zmienia się niesamowicie szybko, przez co rzeczy aktualne obecnie, po pół roku mogą nie mieć racji bytu.

ZALETY LEASINGU

 • Początkowa wpłata i raty leasingu mogą zostać w całości wliczone w koszty uzyskania przychodu przy wyborze leasingu operacyjnego
 • Nie ma konieczności płacenia podatku VAT na początku. Jest on naliczany osobno do każdej raty leasingowej i część z niego można odliczyć.
 • Przedsiębiorca nie ma ograniczonych możliwości finansowania swojej działalności w inny sposób, np. poprzez kredyt bankowy, co jest niesamowitym plusem dla większości przedsiębiorców.
 • Umożliwia dostęp do nowych i drogich środków bez konieczności ponoszenia dużych inwestycji na zakup w formie opłaty jednorazowej, na którą wiele firm po prostu nie stać.
 • Leasing urządzeń daje możliwości rozszerzonego planowania wydatków w przyszłych okresach przez leasingobiorcę, gdyż opłata jest stała i z góry przewidziana.
 • Szybsza procedura i mniej formalności, w odróżnieniu od kredytu.
 • Koszty są ponoszone z bieżących przychodów.
 • Pole dla preferencji podatkowych i ulg związanych ze środkami trwałymi. Bardzo wiele w takiej umowie leasingu można wliczyć w koszty, a także odliczyć VAT-u, dzięki czemu mamy kolejne duże zalety jeśli chodzi o finansowanie zewnętrzne przez umowę na leasing.
 • Umowy leasingu są elastyczne, dzięki czemu mogą być spersonalizowane dla konkretnego przypadku, chociaż zależy to od firmy, w której podpisujemy taką umowę – niektóre są bardziej elastyczne, inne mniej.
 • Łatwiejsza i tańsza wymiana zużytych i przestarzałych środków, niż przy kupnie.
 • Możliwość zyskania środków o różnym zużyciu. Leasingobiorca jest dzięki temu bardziej elastyczny i ma większe możliwości w zależności od potrzeb.

WADY LEASINGU

 • Leasingobiorca zostaje pozbawiony praw własności leasingowanych przedmiotów, gdyż przez cały okres trwania umowy leasingu operacyjnego to firma leasingowa pozostaje właścicielem użytkowanego środka trwałego.
 • Koszt leasingu może być stosunkowo wysoki dla nowych firm i wynika z konieczności opłacenia wszystkich kosztów leasingodawcy w danej umowie oraz leasingodawca musi mieć zapewnioną wystarczająco wysoką, zadowalającą stopę zysku.
 • Ogólne Warunki Umowy Leasingu zawierają wszystkie informacje na temat dodatkowych kosztów i postępowania w różnych sytuacjach, z których niektóre będą działały na niekorzyść leasingobiorcy.
 • W czasie trwania umowy leasingodawca oraz leasingobiorca są ściśle związani.
 • Pełne ryzyko ponosi leasingobiorca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.